VENTILATIE

Een goede ventilatie is onontbeerlijk. Bij nieuwbouw of grote renovaties is een ventilatiesysteem zelfs verplicht.

Een goede ventilatie verlaagt de kans op CO-vergiftiging, vermindert de kans op geuren en allergieën, en voorkomt condensatie en schimmelvorming.

De plaatsing van een goed ventilatiesysteem is zeer belangrijk. Voor welk systeem u kiest, hangt af van uw omgeving, budget en beschikbare ruimte.

RESIDENTIËLE VENTILATIE

Ventilatiesysteem type C en C+ : Natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer.
Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren die voorzien zijn in droge ruimtes, zoals bijvoorbeeld in de leefruimtes en slaapkamers. De vervuilde binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd uit de vochtige ruimtes, zoals keuken, badkamer, toilet, wasplaats. Dit systeem zorgt voor een continue luchtverversing in de woning.

Dit systeem wordt veel geïnstalleerd, het is minder complex, duur en groot dan een type D en het onderhoud is eenvoudiger en goedkoper. Bij een type C+ kan door middel van detectors en timers de afvoer gecontroleerd worden, zodat er minder energie verbruikt wordt.
 
Ventilatiesysteem type D of balansventilatie: Mechanische aanvoer en mechanische afvoer.
Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van vervuilde binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren in de ventilatie-unit. De gefilterde lucht die binnenkomt wordt aangezogen via ventielen die zich bevinden op het dak of in de muur. In de vochtige ruimtes wordt de lucht afgezogen.

Bij een ventilatiesysteem D wordt meestal gewerkt met een warmtewisselaar, die een groot deel van de warmte uit de af te voeren lucht recupereert. Daarmee verwarmt ze de verse buitenlucht vooraleer die naar binnen stroomt, waardoor u energie bespaart. De luchtstromen worden hierbij niet gemengd, waardoor er geen risico is op vervuiling van de binnenkomende lucht. Omdat deze extra warmtewinning uiteraard overbodig is in de zomermaanden, kan er een bypass geïnstalleerd worden. De zomer bypass zorgt ervoor dat de koelere buitenlucht van buiten niet opgewarmd wordt.


Het systeem is wel relatief duur, groot en vergt wat meer onderhoud.  Zowel de buizen als de filters moeten regelmatig onderhouden worden.

INDUSTRIËLE VENTILATIE

Ook voor industriële ventilatie kan u bij ons terecht.

Elke industrietak heeft wel op één of andere manier behoefte aan industriële ventilatie om te zorgen voor gezonde lucht op de werkplaats, zoals bijvoorbeeld stofafzuiging voor schrijnwerkerij of afzuiging van kookdampen in de voedingssector/horeca.